• IberPalla

IberPaca Palla

Palla tractada higiènicament procedent de blat i / o ordi utilitzable tant per a alimentació com per llit


Format

Fibra llarga

 

Presentació

Bales de 250Kg fleix Bales de 475Kg corda Bales de 475Kg filferro

Alimentació de

Bestiar oví, caprí i boví Bestiar caballar Mescles per UNIFEED/TMR


Comparteix a