• IberPalla picada

IberPellet Palla

Palla tratada higiènicament procedent de blat i/o ordi


Format

Fibra curta

 

Presentació

Bales de 280Kg fleix Bales de 500Kg corda Bales de 500Kg filferro

Alimentació de

Bestiar oví, caprí i boví Bestiar caballar Mescles per UNIFEED/TMR


Comparteix a