• IberPellet Alfals

IberPellet Alfalfs

Granulat d'alfals deshidratat, ideal per ser consumit directament pel bestiar i com a matèria integrant del pinso compost.


Format

Granel 

Sacs de 25 kg.

Big Bags de 500 a 1.200 kg.

 

Presentació

Grànuls de 5-6 mm de diàmetre.

Grànuls de 6-7-8 mm de diàmetre.

Alimentació 

Bestiar oví, caprí, boví, cunícola, aus, bestiar equí i bestiar porcí


Comparteix a