ALFALS (Medicago sativa L., família Leguminosae)

L’alfals és una planta perenne de 10-80 cm, herbàcia, amb fulles trifoliades i flors de color violeta o groga. Tolera la calor i és bastant resistent a la sequera. Pot suportar baixes temperatures i necessita terrenys profunds i permeables. De ràpida germinació i implantació s'estableix en regadiu com a cultiu monòfit requerint una dosi de sembra d’uns 20-25 kg/ha. En regions d'hiverns molt freds poden fer-se sembres primaverals i te una vida productiva mitjana de 4-5 anys. És una planta molt productiva i de creixement sostingut al llarg de l'estiu. La producció anual oscil·la entre 15-28 ton/ha. El seu valor nutritiu és excel·lent a causa del seu alt contingut proteic i la seva elevada digestibilitat. En regadiu, permet la realització de 5-6 talls cada 25-35 dies. El primer i últim tall són els de major qualitat, pel fet que hi ha un menor nombre d'individus en flor. El farratge es pot consumir en verd o conservar mitjançant fenificació o deshidratat. És una excel·lent planta farratgera que proporciona elevats nivells de proteïnes, minerals i vitamines de qualitat. El seu valor energètic també és molt alt estant relacionat amb el valor nitrogenat del farratge. A més és una font de minerals com: calci, fòsfor, potassi, magnesi, sofre, etc. L'alfals deshidratat presenta avantatges nutricionals respecte a altres productes, com és l'aportació en la ració de fibra i de proteïna, amb un bon nivell de digestibilitat, per això els especialistes en nutrició la inclouen indiscutiblement en les racions de remugants i equins. El deshidratat de qualitat pràcticament no té alternativa a l'alimentació d'aquest bestiar.

Veure més informació sobre tots els nostres productes d'Alfals


RAIGRÀS (Lolium multiflorum Lam, família Gramineae)

El Raigràs és una planta anual o biennal, de 40-120 mm. Tiges llises o aspres cap al seu extrem superior. Fulles amb lígula membranosa de 1-2 mm i aurícules. Inflorescència en espiga. Espiguetes amb una sola gluma que cobreix la meitat de l'espigueta (poques vegades fins a 2/3), aquesta generalment amb 11-22 flors. Requereix climes temperats. Resisteix alguna vegada el fred, però és molt sensible a la calor i a la sequera. No tolera l'entollament. En sòls fèrtils desenvolupa un elevat potencial productiu. Es sembra tant en secans frescos (> 700 mm de precipitació anual) com en regadius, com a cultiu monòfit de curta durada o formant praderies amb un establiment i creixement inicial molt ràpid.  Els principals motius del gran desenvolupament d'aquest cultiu són la seva elevada productivitat, la seva precocitat i la seva qualitat nutritiva. A diferència de les altres gramínies, si es sembra aviat a la tardor permet un primer aprofitament abans que acabi l'any (1,5-2 ton/ha).  S'aprofita preferentment mitjançant sega, en verd o fenificació o ensitjat. També es pot pasturar. Presenta una elevada ensitjabilitat relacionada amb el seu alt contingut en sucres.

Veure més informació sobre tots els nostres productes de Raigràs


FESTUCA (Festuca arundinacea Schreber; família Gramineae)

La festuca és una planta perenne de 45-180 cm, cespitosa. Fulles amb el limbe pla i nervis sortints. Espiguetes allargades, amb 3-10 flors, amb glumes quasi iguals. Lemes sense arestes o amb aresta menor de 4 mm. S’adapta a condicions climàtiques i edàfiques molt diverses. Bona tolerància al fred, a la calor i a la sequera. Prefereix els substrats calcaris i argilosos, però pot créixer en sòls àcids, salins i entollats. És un cultiu preferentment monòfit, encara que també pot formar part de prats. Es conrea en secans de més de 500 mm de precipitació anual i en regadius. Te un creixement inicial lent i vulnerable a la competència d'espècies més agressives, com el ryegrass, per això es recomana barrejar únicament amb dàctil, alfals o trèvol blanc. Dosi de sembra de 20-24 kg/ha en sembres pures, en barreges s'empren dosis inferiors. Persistència elevada, superant els 5 anys. El seu interès farratger es deu a les produccions elevades, properes a les 10 ton/ha, i sostingudes al llarg de l'any. La seva apetecibilitat pel bestiar i la seva digestibilitat són baixes. Tendeix a espigolar aviat a la primavera. Qualitat nutritiva una mica inferior al dàctil. S’aprofita tant en règim de sega, per donar en verd o per fenificar, com en règim de pasturatge. Tolera bé el pasturatge i el trepig del bestiar. No s'aconsella barrejar-la amb gramínies si es vol fer una explotació en règim exclusiu de pasturatge. A causa del seu ràpid rebrot i a la seva pèrdua de digestibilitat en l'espigat, es recomanen aprofitaments intensius i freqüents que mantinguin la planta jove.

Veure més informació sobre tots els nostres productes de festuca


Comparteix: