IberAlfa - Empresa

IberAlfa

IberAlfa és una societat cooperativa que, des de l’any 1998, té per objectiu comercialitzar la producció de farratges dels seus associats, que estan situats geogràficament a la vall de l’Ebre, entre les comunitats autònomes de Catalunya i Aragó.

IberAlfa ofereix als seus clients un producte de màxima qualitat. Un control exhaustiu de tot el procés de producció, des del camp fins a la transformació industrial, per garantir la traçabilitat i la qualitat del producte.

Els processos i mitjans productius permeten classificar acuradament el producte d’acord amb les seves qualitats, abans i després de la transformació. Els principals formats per a tot tipus de farratges són: paques amb filferro, fleix o corda i pèl·lets en sacs o a granel.

L’equip d’IberAlfa compta amb la més avançada tecnologia en equips de producció per obtenir un farratge de qualitat que distribueix a tot el món.

Comparteix